HP Deskjet 930cm Printer - Inktpatroonstatus

background image

Inktpatroonstatus

Het Inktpatroonstatus-lichtje knippert wanneer
een van de inktpatronen of beide inktpatronen
bijna leeg zijn, niet goed zijn geïnstalleerd of
defect zijn. Het lichtje knippert ook als u het
verkeerde soort inktpatroon probeert te
gebruiken. Als de inkt bijna op is, stopt het lichtje
met knipperen zodra u de kap opent. Bij elk ander
probleem met een inktpatroon, blijft het
Inktpatroonstatus-lichtje knipperen.
Open de printerkap om de status van de
inktpatronen te controleren. De gele pijl op de
inktpatroon wijst nu naar een van de vijf
Inktpatroonstatus-symbolen.

Inktpatroonstatus-lichtje

Probleem met
kleurenpatroon

Probleem met
zwarte inktpatroon

Kleurenpatroon bijna leeg

Zwarte inktpatroon bijna leeg

Inktpatronen OK

Gele pijl

background image

29

Gebruik en onderhoud van de inktpatronen

3

Wanneer het Inktpatroonstatus-lichtje knippert, opent u de printerkap en volgt u
de onderstaande instructies. Zie pagina 30 voor meer informatie over het
vervangen van inktpatronen.

Pijlpositie

Betekenis

Oplossing

Probleem met kleurenpatroon

De inktpatroon:

• ontbreekt;
• is niet goed geïnstalleerd;
• is niet geschikt voor de

printer;

• is defect.

1

Installeer een inktpatroon indien
deze ontbreekt.

2

Verwijder de aanwezige inktpatroon
en installeer deze opnieuw.

3

Als het probleem nog steeds niet
verholpen is, moet u controleren of
de patroon een HP C65

78

Series,

referentienummer

78

, is.

4

Vervang de patroon als het
probleem zich blijft voordoen.

Probleem met zwarte
inktpatroon

De inktpatroon:

• ontbreekt;
• is niet goed geïnstalleerd;
• is niet geschikt voor de

printer;

• is defect.

1

Installeer een inktpatroon indien
deze ontbreekt.

2

Verwijder de aanwezige inktpatroon
en installeer deze opnieuw.

3

Als het probleem nog steeds niet
verholpen is, moet u controleren of
de patroon een HP 516

45

Series,

referentienummer

45

, is.

4

Vervang de patroon als het
probleem zich blijft voordoen.

Kleurenpatroon is bijna leeg

De kleurenpatroon is bijna

leeg.

Mogelijk moet u de kleurenpatroon
vervangen door een patroon van het
type HP C65

78

Series,

referentienummer

78

.

Zwarte inktpatroon is bijna leeg

De zwarte inktpatroon is

bijna leeg.

Mogelijk moet u de zwarte
inktpatroon vervangen door een
patroon van het type HP 516

45

Series,

referentienummer

45

.

Inktpatronen OK

De inktpatronen zijn klaar
voor gebruik.

Geen problemen.

background image

Gebruik en onderhoud van de inktpatronen

3

30