HP Deskjet 930cm Printer Hjälp

background image

*C6427-90126*

Skrivaren HP DeskJet 930C
Series
Användarhandbok för
Macintosh

Svenska

background image

HP Kundtjänst

Tack för att du köpte en HP DeskJet-skrivare. Eftersom HP vill att det

ska vara problemfritt för dig att äga skrivaren får du

HP Kundtjänsts

prisbelönta service

och support med på köpet. Denna service innefattar:

HP Kundtjänst Online

Klicka dig fram till en snabb lösning!

HP Kundtjänst Online

är ett

utmärkt sätt att få svar på frågor om din HP-skrivare - dygnet runt, sju

dagar i veckan.

Om datorn är ansluten till ett modem och du prenumererar på en direktansluten
tjänst eller har direktkoppling till Internet, kan du få olika typer av information om
din skrivare på följande webbplatser:

Engelska:

http://www.hp.com/support/home_products

Franska:

http://www.hp.com/cposupport/fr/

Japanska:

http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/eschome.htm

Portugisiska:

http://www.hp.com/cposupport/pt/

Spanska:

http://www.hp.com/cposupport/es/

Tyska:

http://www.hp.com/cposupport/de/

HP Kundtjänst Online

finns det länkar till

HP Kundtjänst Användarforum

och

HP Kundtjänst E-post

.

HP Kundtjänst per telefon

Du kan ringa oss direkt och tala med en servicetekniker som är specialist
på din produkt och som vanligtvis kan svara på dina frågor under ett

enda telefonsamtal. (Läs sidan 49 i denna användarhandbok för telefonnummer.)

HP Kundtjänst Audio Tips (endast USA)

Du kan få snabba och enkla lösningar på vanliga frågor om HP DeskJet-skrivare
genom att ringa vår automatiserade supportlinje på telefon (877) 283-4684.

background image

Tillkännagivanden

Apple, logotypen för Apple, AppleTalk, ColorSync, logotypen för ColorSync, Mac,
Macintosh, Mac OS, PowerBook, Power Macintosh och QuickDraw är varumärken som
tillhör Apple Computer, Inc., och är inregistrerade i USA och i andra länder.

Observera

Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Hewlett-Packard Company lämnar inga garantier avseende detta material, inklusive,
men ej begränsat till, underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet
för ett visst ändamål.

Hewlett-Packard skall ej hållas ansvarigt för några fel eller för tillfälliga skador eller
följdskador i anslutning till tillhandahållandet, prestandan eller användningen av
detta material.

Med ensamrätt. Reproduktion, modifiering och översättning av denna handbok är ej
tillåtet utan föregående, skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company, förutom i
de fall då detta är tillåtet enligt lagen om upphovsrätt.

Inga delar av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett
annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company.

2:a utgåvan, juli 2000

© Copyright Hewlett-Packard Company och Apple Computer, Inc. 2000

Portions © Copyright 1989-2000 Palomar Software, Inc. Skrivarna HP DeskJet 930C
Series innehåller skrivardrivrutinsteknik som licensieras från Palomar Software, Inc.,
www.palomar.com.

background image

i

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

Kapitel 1 Allmänt om utskrift

Knappar och Lampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pappersfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tips för underhåll av skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Kapitel 2 Använd skrivarprogrammet

Välj skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Andra sätt att välja standardskrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Utskrift från skrivbordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kontrollera skrivarens status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utskriftsformat - Styrning av sidlayouten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Dialogrutan Skriv ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Hitta rätt papperstyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Utskrift på olika typer av papper och utskriftsmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . 15
HP Deskjet Verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kapitel 3 Användning och underhåll av bläckpatronerna

Status för bläckpatroner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Byt ut bläckpatronerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Förvara bläckpatroner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Rengöring av bläckpatronerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Skador som uppstår vid påfyllning av bläckpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Kapitel 4 När du behöver hjälp

Felsökningstips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
HP Kundtjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Kapitel 5 Förbrukningsmaterial och tillbehör

Förbrukningsmaterial för skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Skrivarinstallationsaffischer och användarhandbok för Macintosh . . . . . 51
Papper och annat utskriftsmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Beställningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Bilagy A Installationsanvisningar

Använd en USB-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Bilagy B Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58