HP Deskjet 930cm Printer - Knappar och Lampor

background image

Knappar och Lampor

Knapparna på skrivaren HP Deskjet (visas nedan) gör att du kan slå på och stänga av
skrivaren, avbryta utskriftsjobb eller fortsätta utskriften. Lamporna ger dig visuell
information om skrivarens status. Knapparna och lamporna är, från vänster till höger:

Knappen Avbryt

– Tryck på den här

knappen för att avbryta den aktuella
utskriften.

Lampan Status för bläckpatroner

När lampan ovanför denna symbol lyser
ska du kontrollera bläckpatronernas status.
Anvisningar finns på sidan “Status för
bläckpatroner” på sidan 28.

Knappen

och

lampan Fortsätt

– När

denna lampa blinkar behöver du göra
något, t ex fylla på papper eller åtgärda ett
papperstrassel. Tryck på knappen Fortsätt
när du vill återuppta utskriften. Se “Vad
betyder de blinkande lamporna?” på
sidan 42.

Knappen

och

lampan Ström

– Använd knappen Ström för att slå av

och på skrivaren. När den gröna lampan ovanför knappen Ström blinkar
pågår utskriften.

Använd alltid knappen Ström på skrivarens framsida när du slår på och
stänger av skrivaren. Om du stänger av eller slår på skrivaren från en
strömskena, ett överspänningskydd eller en väggkontakt kan detta
medföra att skrivaren slutar att fungera i förtid.

Varning

background image

2

Allmänt om utskrift

1