HP Deskjet 930cm Printer - Andra sätt att välja standardskrivaren

background image

Andra sätt att välja standardskrivaren

Förutom att använda Väljaren kan du även välja en standardskrivare på
följande sätt:

Välj önskad skrivare genom att klicka på menyradens

skrivarsymbol

skärmens övre del och välj skrivaren

HP

DeskJet 930C

.

Om kontrollremsan är aktiv väljer du önskad skrivare genom att klicka på

skrivarsymbolen

på skärmens undre del och väljer sedan

HP

DeskJet 930C

.

Dra det dokument som du vill skriva ut till skrivbordssymbolen för den skrivare
som du vill använda.

Dubbelklicka på symbolen för den

HP Deskjet-skrivare

du vill använda och

välj

Ställ in standardskrivare

i menyn

Skriv ut

.

Kommandot Skriv ut skickar dokumenten till denna skrivare tills du väljer en
ny standardskrivare. Om du byter skrivare ska du kontrollera att formateringen
och sidbrytningarna i dokumentet inte har ändrats innan du skriver ut.

background image

6

Använd skrivarprogrammet

2