HP Deskjet 930cm Printer - Dialogrutan Skriv ut

background image

Dialogrutan Skriv ut

Du kan styra inställningar som antalet kopior, utskrift av alla eller endast vissa
sidor, papperstyp, utskriftskvalitet, sidlayout, färg och bakgrundsutskrift i
dialogrutan

HP Deskjet - Skriv ut

. Du öppnar dialogrutan genom att välja

Skriv

ut

i menyn

Arkiv

i tillämpningsprogrammet.

Knappar

Knapparna i undre delen på dialogrutorna för Skriv ut är följande:

Förinställning

återställer inställningarna till systemets ursprungliga

inställningar.

ELLER

Spara inställningarna

gör att du kan gå igenom de aktuella inställningarna,

tilldela dem ett namn och spara dem under det namnet.

Förhandsgranska

gör att du kan granska dokumentet innan utskriften så att du

kan se hur det utskrivna dokumentet kommer att se ut med de aktuella
inställningarna.

Avbryt

tar bort de ändrade inställningarna och stänger dialogrutan Skriv ut.

OK

startar utskriften.

background image

Använd skrivarprogrammet

2

9

Allmänna

Allmänna

är den standardflik som är markerad i dialogrutan Skriv ut. På denna

flik kan du ange antal kopior som ska skrivas ut, om du vill skriva ut hela
dokumentet eller bara vissa sidor, och om du vill skriva ut dokumentet från den
första sidan till den sista eller börja med den sista sidan och skriva ut baklänges.

Du kan dessutom använda följande utskriftsinställningar i menyn

Allmänt

:

Papperstyp/Kvalitet

(se “Papperstyp/Kvalitet” på sidan 10)

Layout

(se “Layout” på sidan 10)

Färg

(se “Färg” på sidan 11)

Bakgrundsutskrift

(se “Bakgrundsutskrift” på sidan 12)

Klicka för att visa en lista med
andra utskriftsinställningar.

Ange hur många
kopior du vill
skriva ut.

I detta område visas alternativ som har
ställts in på andra flikar i Skriv ut.

Ange om du vill
börja skriva ut från
den första eller från
den sista sidan.

Om du inte vill skriva ut hela
dokumentet ska du skriva in det första
och det sista sidnumret i det sidintervall
du vill skriva ut.

Klicka för att visa alternativet Återgå till
förinställning eller Spara inställningarna.

background image

10

Använd skrivarprogrammet

2

Papperstyp/Kvalitet

Inställningarna i fliken

Bläck

låter dig justera bläckmängden och torktiden.

Layout

I den här dialogrutan kan du ange antalet sidor som ska skrivas ut på varje
pappersark. Du kan även ställa in alternativet

Dubbelsidig utskrift

i den här rutan.

Välj mellan flera olika
papperstyper.

Utskriftskvalitet

Snabb

: Snabb utskrift

Normal

: Vanlig utskrift

Bästa

: Högsta kvalitet

Fotografi

: Fotografisk

kvalitet när du väljer
fotomaterial och

Bästa.

Välj antalet sidor som ska
skrivas ut på arket. ELLER
Skriv ut en affisch:
Välj alternativet

Överlagring

och ange

sedan affischstorlek
genom att välja antalet
sidor på bredden och
nedåt (2x2, 3x3 eller 4x4).

Markera denna ruta för
att skriva ut en ram runt
varje sida.

Markera denna ruta för
att skriva ut en ram runt
varje sida.

Om du markerar

Skriv ut båda sidorna

,

ska du välja rätt

Bindning

(sida eller

överkant).

Välj

Bok

för att skriva ut dokumentet som en bunden bok. ELLER

Välj

Flera sidor per ark

för att skriva ut flera sidor på varje

pappersark.

Automatisk utskrift på
båda sidorna är
tillgängligt endast med
tilläggsmodulen för
dubbelsidig utskrift.

background image

Använd skrivarprogrammet

2

11

Färg

Skrivaren

HP Deskjet 930C

använder HP:s färgmatchningsteknik för att på ett

smart sätt analysera varje sidelement – text, grafik och fotografier – och ge det
bästa färgresultatet.

I inställningen

ColorSmart III

kan du markera en ruta så att bildförbättringarna

stängs av.

Du kan använda inställningen

ColorSync

för färgmatchning med andra

komponenter som använder matchningssystemet ColorSync.

Gråskala

skriver ut i gråtoner. Med denna inställning kan du även optimera

utskriften för fax och fotostatkopior.

Svartvit

skriver bara ut i svartvitt (ingen färg, inga gråtoner). “Endast svart”

rekommenderas inte för utskrift på glansigt papper.

Välj:

ColorSmart III

(förinställning)

ColorSync

Gråskala

(utskrift i

gråtoner)

Svartvitt

(ingen färg)

Flytta för att justera:
• Mättnad
• Ljusstyrka
• Färgton

Markera här för att stänga
av den automatiska
bildförbättringen.

background image

12

Använd skrivarprogrammet

2

Bakgrundsutskrift

Välj

Bakgrund

om du vill fortsätta att arbeta när utskriften pågår. Om du väljer

utskriftsalternativet

Förgrund

kan du inte arbeta med andra uppgifter förrän

utskriften är avslutad. Utskriften blir docksnabbare.

Välj:

Bakgrund

för att

fortsätta arbeta
under utskriften

Förgrund

för

snabbare utskrift

Klicka på den knapp
som matchar
tidsinställningen för
när du vill skriva ut
dokumentet

background image

Använd skrivarprogrammet

2

13

Följande tabell beskriver ytterligare funktioner som är tillgängliga när du
använder bakgrundsutskrift. Du kan komma åt de här funktionerna från
skrivbordet genom att dubbelklicka på skrivarsymbolen

HP

Deskjet 930C

.

Alernativ för

bakgrundsutskrift

Anvisningar

Ta bort en utskrift

• Markera

utskriftsnamnet

eller symbolen och klicka sedan på

symbolen

Papperskorg

.

eller
• Dra dokumentsymbolen till Papperskorgen på skrivbordet.
Dessa metoder tar bara bort utskriften, inte själva dokumentet.

Gör uppehåll i en
utskrift

• Markera

utskriftsnamnet

eller symbolen och klicka på knappen

Paus

. Utskriftsbegäran kommer att göra uppehåll tills du

markerar utskriftsnamnet igen och klickar på knappen

Fortsätt

.

eller
• Dra dokumentsymbolen till listan med dokument som

Väntar

på utskrift

.

Markera att en utskrift
är “Brådskande”

• Markera

utskriftsnamnet

eller symbolen och klicka på den

lilla klockan

.

• Klicka på

Brådskande

i dialogrutan som visas. Detta gör att

utskriftsbegäran flyttas högst upp i utskriftslistan.

Utskrift vid en viss
tidpunkt

• Markera

utskriftsnamnet

eller symbolen och klicka på den

lilla klockan

.

• Klicka på

Klockan

, och ange sedan vid vilken

tid

och vilket

datum

utskriften ska ske i den dialogruta som visas.

Sortera/ändra
utskriftsordningen

• Välj det

kolumnnnamn

som du vill sortera eller välja efter i

menyn

Visa

.

• Om du vill ändra utskriftsordningen ska du sortera efter

Utskriftstid

.

• Dra och släpp

utskriftsnamnet

på önskad plats i listan.

Stoppa och starta om
utskriften

• Välj

Stoppa utskriftskön

i menyn

Utskrift

.

• Välj

Starta utskriftskö

för att återuppta utskriften.

Detta är ett bra sätt att spara utskriften när du använder en bärbar
dator och inte är i närheten av skrivaren.

Byt skrivare

Du kan flytta en utskrift från en skrivare till en annan skrivare av
samma typ så här:
• Dra

symbolen

för utskriftsbegäran till symbolen för den

skrivare som du vill använda

.

Om du inte är säker på om båda skrivarna är av samma typ ska du
ändå försöka flytta på utskriftsbegäran. Skrivarprogrammet tillåter
inte att du flyttar en utskriftsbegäran till en inkompatibel skrivare.

background image

14

Använd skrivarprogrammet

2