HP Deskjet 930cm Printer - Välj skrivaren

background image

Välj skrivaren

Om du inte redan har valt skrivaren

HP Deskjet

som standardskrivaren i

Väljaren

,

bör du följa anvisningarna nedan för att göra detta nu. Hur du väljer skrivaren

HP Deskjet

i Väljaren beror på om datorn är ansluten till skrivaren via USB

eller AppleTalk.

USB-anslutning

1

Se till att datorn och skrivaren är påslagna och att skrivaren är ansluten till
datorn med en USB-kabel.

2

Markera

Väljaren

i

Apple

-menyn.

3

I Väljar-fönstrets vänstra del klickar du på symbolen

HP DeskJet Series

.

4

I Väljar-fönstrets högra del klickar du på

HP

DeskJet 930C

.

5

Stäng

Väljaren

.

AppleTalk-nätverksanslutning

1

Kontrollera att både datorn och skrivaren är på och anslutna till AppleTalk-
nätverket. Du behöver en extern skrivarserver, t ex HP Jetdirect 300X External
Print Server, för att kunna ansluta skrivaren till AppleTalk-nätverket.

2

Markera

Väljaren

i

Apple

-menyn.

3

Klicka på knappen

Aktiv

bredvid AppleTalk.

4

I Väljar-fönstrets vänstra del klickar du på symbolen

HP

DeskJet Series

.

5

Välj

skrivarzon

, om detta behövs.

6

I Väljarens högra del klickar du på HP

DeskJet 930C

.

7

Stäng

Väljaren

.

Obs!

Du bör redan ha installerat skrivarprogrammet. Om du inte har

gjort detta ska du följa anvisningarna på Installationsaffischen eller på
cd-skivan med HP:s skrivarprogram som medföljde skrivaren.

background image

Använd skrivarprogrammet

2

5