HP Deskjet 930cm Printer - Byt ut bläckpatronerna

background image

Byt ut bläckpatronerna

Så här byter du ut en bläckpatron:

När bläcket tar slut i en bläckpatron ska du låta den tomma patronen sitta kvar i
hållaren tills du kan byta ut den. Det går inte att skriva ut om det bara finns en
bläckpatron i hållaren.

1

När du vill komma åt
bläckpatronhållaren ska du
kontrollera att utmatningsfacket
är nedfällt. Tryck sedan på
knappen Ström för att slå
på skrivaren.

2

Öppna den övre luckan.
Hållaren flyttas så att du kan
komma åt den.

3

Lyft upp regeln för hållaren.

4

Lyft ut bläckpatronen och
kasta den.

Se till att bläckpatronerna är oåtkomliga för barn.

Obs!

När du köper nya bläckpatroner ska du se till att du får rätt

artikelnummer. Artikelnumren för bläckpatronerna till din skrivare är:

Svart HP 516

45

Series, snabbreferensnummer

45

.

Trefärgad HP C65

78

Series, snabbreferensnummer

78

.

Regel för hållare

Patron

Varning

background image

Användning och underhåll av bläckpatronerna

3

31

5

Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen och avlägsna försiktigt
skyddstejpen.

Vidrör

INTE

bläckmunstyckena eller kopparkontakterna. Om du vidrör

dessa delar kan detta leda till att bläckpatronerna tilltäpps, bläcket inte
flödar på rätt sätt och dåliga elanslutningar. Avlägsna heller

INTE

kopparremsorna eftersom dessa elektriska kontakter krävs för utskrift.

6

Tryck ner bläckpatronen ordentligt, rakt ner i bläckpatronshållaren.

7

Stäng regeln till hållaren. Det hörs ett klick när regeln stängs ordentligt.

8

Lägg i vanligt papper i inmatningsfacket.

9

När du stänger den övre luckan matas en kalibreringssida ut.

10

Om lampan Status för bläckpatroner

fortsätter att blinka när du har

monterat den nya bläckpatronen ska du kontrollera att den monterade
bläckpatronen har rätt artikelnummer.

Vidrör

INTE

bläckmunstyckena

Vidrör

INTE

kopparkontakterna
och ta INTE bort dem

Avlägsna skyddstejpen

Black

Tri-Color

Svart

Trefärgad

Varning

Obs!

När du monterar en ny bläckpatron skriver skrivarprogrammet ut

en kalibreringssida som visar utskriftskvaliteten. Om du är mitt uppe i en
utskrift och avbryter utskriften för att byta ut en bläckpatron kommer
programmet att vänta tills du är klar med utskriften innan den
utför kalibreringstesten.

background image

32

Användning och underhåll av bläckpatronerna

3